menu
Logo Unishore
Privacy statement

Unishore B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij zullen deze alleen gebruiken zoals hier is aangegeven en binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Wij houden algemene gegevens van bezoekers van deze website bij. Daaronder vallen met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze gebruiken wij voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, zullen niet aan derden beschikbaar gesteld worden.
Onze website maakt gebruik van cookies, eenvoudige kleine bestanden die met pagina`s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Wij doen dit om verschillende opvragen van pagina`s van onze website te combineren tot een sessie & het gedrag van gebruikers te analyseren.
U kunt het gebruik van deze cookies weigeren zonder nadelige gevolgen.

E-mail en nieuwsbrief
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Unishore B.V. biedt een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en andere zaken. Dit e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Website van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Unishore B.V. zijn verbonden. Unishore B.V. kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Unishore B.V. raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voor u van de website gebruikt maakt.
Unishore B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
U hebt recht op inzage in en correctie of verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Hiervoor kunt contact met ons opnemen via de website of per e-mail aan info@unishore.nl.
Unishore B.V. is gevestigd aan de Handelsweg 12 te Den Helder.