menu
Logo Unishore

Veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit zijn voor onze afnemers belangrijk en verliezen wij dan ook nooit uit het oog.

Verantwoord ondernemen en Unishore zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar mogelijk kiezen wij leveranciers, fabrikanten, producten en services die onze afnemers helpt mensen, middelen en milieu te beschermen.